Graikijos ir Nyderlandų kultūriniai skirtumai

Bir 16, 2022 | Kultūrinis aspektas | 0 comments

Graikija ir Nyderlandai, kaip Europos šalys, neturi rūpesčių dėl technologijų ir infrastruktūros. Taigi galime palyginti šalis pagal penkis Hofstede’s kriterijus: atstumas nuo valdžios, individualizmas ir kolektyviškumas, vyriškumas ir moteriškumas, neapibrėžtumo vengimas ir ilgalaikė ir trumpalaikė orientacija.

Atstumas iki maitinimo šaltinio
Atstumas iki valdžios – tai kriterijus, pagal kurį vertinama, ar gyventojai pritaria nevienodam valdžios pasiskirstymui tarp socialinių klasių ir darbuotojų, taigi ir santykiams darbe.

Graikijoje valdžios pasidalijimas turi didelę įtaką, o susiskirstymas į hierarchijas visiems priimtinas, todėl nelygybė tarp klasių yra beveik visuotinai priimtina ir padeda nustatyti socialinę padėtį ir pagarbą, kuri turi būti rodoma. Tiesą sakant, Graikijoje nusikalstamumo lygis yra mažiausias Europoje. Taip pat labai svarbu gerbti vyresnio amžiaus žmones.

Kita vertus, Nyderlanduose atstumas iki valdžios yra daug mažesnis nei Graikijoje, o tai reiškia, kad gyventojai yra mažiau reiklūs ir tolerantiškesni darbo srityje. Darbuotojai dažniau bendrauja su vadovais, kurie nori būti informuojami apie įmonės pokyčius ir modifikacijas. Nelygybė ir kontrolė yra smerkiami.

Individualizmas vs kolektyvizmas
Antrasis mūsų nagrinėjamas kriterijus yra individualizmas; tai reiškia darbuotojų įsipareigojimą įmonei ir tai, ar jie elgiasi individualiai, ar yra lojalūs įmonei.

Graikija yra gana kolektyvistinė šalis, vaikai nuo pat gimimo įpratę būti grupės nariais, todėl sukuriami stabilūs santykiai, kuriais labai pasitikima. Todėl ir darbe žmonės yra labai atviri, prieinami ir padeda kurti bendravimo ir ilgalaikių santykių aplinką. Taigi nebūtina sakyti, kad grupinis darbas yra geresnis nei individualus.

Olandijoje visuomenė labiau orientuota į individualizmą, rūpinamės savimi, o tik paskui kitais, gerai pastebimas komandinis darbas, tačiau už pasiektus rezultatus pradedame gauti atlygį, o tai skatina žmones skirstytis ir didina konkurenciją tarp kolegų. Tiesą sakant, visuomenė veikia siekdama abipusės naudos, o asmeninė karjera stabdo lojalumą, kuris atsirastų susibūrus į grupes.

Vyriškumas ir moteriškumas
Trečiasis kriterijus yra vyriškumas arba moteriškumas: kalbame apie gyvenimo idealus, kurie skatina žmones priimti ryžtingus sprendimus. Jei šalyje vyrauja vyrai, tai reiškia, kad gyventojai labiau orientuojasi į konkurenciją, rezultatus ir sėkmę. Kita vertus, jei šalyje vyrauja moteriškumo tendencija, žmonių idealai labiau susiję su gyvenimo kokybe ir socialiniu bendradarbiavimu, t. y. pagarba ir pagarba kitiems.

Graikijos visuomenėje vyrauja pusiausvyra tarp moteriškumo ir vyriškumo, paprastai atsižvelgiama į šeimos sėkmę ir rūpinimąsi ja, nes Graikijoje šeimai tenka labai svarbus vaidmuo, tačiau tai netrukdo formuotis didelėms grupėms ir netrūksta tolerancijos kitataučiams ar tradicijoms.

Nyderlandai yra labai moteriška šalis, žmonės labai skiria savo asmeninį ir profesinį gyvenimą ir labai atsargiai vertina jų santykį. Visoje šalyje vyrauja didelis solidarumas, atvirumas ir lygybė. Mes norime viską aptarti ramiai ir tyliai. Be to, ypač darbo srityje, nėra jokio skirtumo tarp vyrų ir moterų teisių.

 

Neapibrėžtumo vengimas.

Ketvirtasis mūsų analizuojamas kriterijus yra neapibrėžtumo vengimas. Pagal šį kriterijų vertinama, kaip šalis ar visuomenė priima sprendimus, susijusius su ateitimi, su rūpesčiais, kurie gali kilti nežinia kada.

Graikai yra žmonės, kurie nemėgsta netikėtumų ir mieliau rengiasi visiems galimiems pokyčiams. Pagarba įstatymams yra labai svarbi, o į nukrypimus nuo normų nėra žiūrima lengvabūdiškai. Galbūt todėl Graikijos delspinigių rodiklis yra mažiausias Europoje.

Nyderlandai taip pat pasižymi aukštu neapibrėžtumo vengimo lygiu, didele pagarba standartams ir įstatymams. Darbas grindžiamas griežtais principais, taisyklės ir tvarkaraščiai yra griežti, netoleruojamos idėjos, neatitinkančios šalies ideologijos. Punktualumas, naujovės ir sauga – tai sritys, kurioms skiriamas didelis dėmesys ir prie kurių žmonės yra labai prisirišę.

Ilgalaikė orientacija ir trumpalaikė orientacija
Paskutinis kriterijus – ilgalaikė ar trumpalaikė orientacija, kalbame apie gyventojų, o ypač įmonių gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių. Ilgalaikė orientacija reiškia, kad reikia priimti socialinius kultūrinius sukrėtimus ir priimti pokyčius. Kita vertus, trumpalaikė orientacija reiškia prisirišimą prie kultūrinių tradicijų, taigi ir prie šalies šaknų.

Pagal šį kriterijų Graikijos visuomenė užima neutralią poziciją, ji neprieštarauja prisitaikyti ir priimti naujas tradicijas ir gyvenimo būdus, tačiau Graikijos gyventojai taip pat išlieka labai prisirišę prie senosios šalies kultūros ir šaknų. Todėl Graikijoje dera senovė ir modernumas, o tokio išsivysčiusio miesto kaip Atėnai centre yra daug archeologinių liekanų, pavyzdžiui, Atėnės šventykla.

Kita vertus, Nyderlanduose prisitaikymo jausmas yra tolerantiškesnis nei Graikijoje, gyventojai beveik neturi problemų dėl kultūrinių sukrėtimų ir prisitaikymo prie pokyčių. Be to, yra didelis polinkis taupyti ir investuoti.

Išvada
Trumpai tariant, tai socialiniai ir kultūriniai Graikijos ir Nyderlandų skirtumai, tačiau ši analizė atliekama ne individualiai, o atsižvelgiant į bendras gyventojų tendencijas su visu jų sudėtingumu.

Jūsų ERASMUS projektas Prancūzijoje - pradėkite teikti nemokamą pasiūlymą!