Culturele en sociale verschillen tussen Spanje en Portugal

jun 30, 2022 | Culturele dimensie | 0 Reacties

In deze blog ontdekt u de sociale en culturele verschillen tussen twee hoogontwikkelde landen, Spanje en Portugal. Hoewel deze landen zeer dicht bij elkaar liggen, zijn zij tegelijkertijd gelijksoortig en zeer verschillend. Vervolgens kunnen wij de landen vergelijken aan de hand van 5 Hofstede-criteria: afstand tot de macht, individualisme vs. collectiviteit, mannelijkheid vs. vrouwelijkheid, onzekerheidsvermijding en lange- vs. korte-termijnoriëntatie.

 

Afstand tot stroom

De afstand tot de macht is een criterium dat de aanvaarding door de bevolking van de ongelijke machtsverdeling tussen de sociale klassen en de werknemers, en dus van de arbeidsverhoudingen, evalueert.

Spanje heeft een van de hoogste niveaus van sociale ongelijkheid in Europa, bijna drie punten hoger dan het EU-gemiddelde. De ongelijkheid in verdeling wordt geaccentueerd aan de onderkant van de schaal, hetgeen resulteert in zeer hoge niveaus van extreme armoede.

De score van Portugal op deze maat (63) weerspiegelt dat hiërarchische afstand wordt aanvaard en dat degenen die de machtigste posities bekleden, privileges voor hun positie mogen hebben.

 

Individualisme vs. collectivisme

Het tweede criterium waarnaar wij kijken is individualisme; dit betekent de betrokkenheid die de werknemers bij het bedrijf hebben en of zij zich individueel of loyaal tegenover het bedrijf gedragen. En France, nous avons un travail que l’on peut qualifier d’individuel, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de travail d’équipe.

Spanje is, vergeleken met de rest van de Europese landen (behalve Portugal), collectivistisch. In vergelijking met andere delen van de wereld wordt het echter als duidelijk individualistisch beschouwd. Dit heeft ervoor gezorgd dat Spanjaarden met sommige culturen -voornamelijk niet-Europese- vrij gemakkelijk kunnen omgaan, terwijl andere culturen als agressief en bot kunnen worden ervaren. Aan de andere kant wordt teamwerk gezien als iets volkomen natuurlijks, werknemers hebben de neiging om op deze manier te werken zonder een sterke motivatie van het management nodig te hebben.

Portugal is ook collectivistisch. Dit vertaalt zich in een langdurige verbintenis met de ledengroep, of het nu gaat om een gezin, een uitgebreide familie of uitgebreide relaties. Loyaliteit in een collectivistische cultuur is fundamenteel, en overstijgt de meeste andere sociale regels en voorschriften. Het bedrijf koestert sterke relaties waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor de leden van zijn groep.

 

Mannelijkheid VS vrouwelijkheid

Het derde criterium is mannelijkheid of vrouwelijkheid: het gaat hier om de levensidealen die mensen ertoe aanzetten beslissende keuzes te maken. Als een land de neiging heeft mannelijk te zijn, betekent dit dat de bevolking meer gericht is op competitie, resultaten en succes. Als een land daarentegen naar vrouwelijkheid neigt, zullen de mensen meer idealen hebben over levenskwaliteit en sociale samenwerking, dus respect en aandacht voor anderen.

Het Spaanse volk erkent vandaag de onafhankelijkheid en de autonomie van de vrouw. De status van vrouwen, vrouwenrechten en hun rol in de samenleving in Spanje.

Vrouwen in Portugal hebben ook volledige juridische gelijkheid met mannen gekregen door het mandaat van de Portugese grondwet.

 

Vermijding van onzekerheid.

Het vierde criterium dat wij analyseren is het vermijden van onzekerheid. Dit criterium beoordeelt de manier waarop een land of samenleving beslissingen neemt om met de toekomst om te gaan, met de zorgen die op een onbekend moment kunnen ontstaan.

Als er één dimensie is die Spanje zeer duidelijk definieert, dan is het wel het vermijden van onzekerheid, zoals blijkt uit de hoge score van 86. Spanje wordt beschouwd als het op één na luidruchtigste land ter wereld. Mensen hebben graag regels voor alles, veranderingen veroorzaken stress, maar tegelijkertijd worden zij gedwongen regels en wetten te vermijden die het leven juist ingewikkelder maken. Vergelijkingen worden vermeden omdat ze veel stress veroorzaken en zeer snel naar het persoonlijke niveau opschuiven. Er is een grote bezorgdheid over veranderende, dubbelzinnige en ongedefinieerde situaties.

Als er één dimensie is die Portugal zeer duidelijk definieert, dan is het wel het vermijden van onzekerheid. Portugal heeft een score van 99 voor deze omvang en heeft derhalve een sterke voorkeur voor het vermijden van onzekerheid. Zekerheid is een belangrijk onderdeel van de individuele motivatie.

 

Lange-termijnoriëntatie VS korte-termijnoriëntatie

Het laatste criterium is de oriëntatie op lange of korte termijn, waarbij het gaat om het vermogen van de bevolking maar vooral van de ondernemingen om zich aan veranderingen aan te passen. Een langetermijnoriëntatie houdt in dat maatschappelijke culturele verschuivingen worden aanvaard en dat verandering wordt omarmd. Anderzijds betekent een korte-termijnoriëntatie gehechtheid aan culturele tradities en dus aan de wortels van het land.

Ondanks een tussentijdse score van 48 is Spanje een normatief land. Spanjaarden leven graag in het moment, zonder zich veel zorgen te maken over de toekomst. In feite is Spanje het land dat de betekenis van “feest” aan de wereld heeft gegeven. In Spanje zijn de mensen op zoek naar snelle resultaten zonder vertragingen. Bovendien is er behoefte aan duidelijke structuren en welomschreven regels die prevaleren boven meer pragmatische en ontspannen benaderingen van het leven, vooral op lange termijn.

Een lage score van 28 geeft aan dat de Portugese cultuur de voorkeur geeft aan normatief boven pragmatisch denken. Mensen in dergelijke samenlevingen zijn zeer begaan met het vaststellen van de absolute Waarheid; zij zijn normatief in hun denken. Zij hebben een groot respect voor traditie, een betrekkelijk geringe neiging om voor de toekomst te sparen en leggen de nadruk op het bereiken van snelle resultaten.

 

Conclusie

Dit zijn, in het kort, de sociaal-culturele verschillen tussen Spanje en Portugal, maar deze analyse werkt niet op individuele basis, maar houdt rekening met de algemene tendensen van een bevolking, met al haar complexiteit.

Uw ERASMUS project in Frankrijk door het starten van uw gratis offerte!