ПРОЕКТИ

От 2017 г. насам International Horizons работи със стотици училища, колежи и университети. През годините създадохме няколко страхотни проекта.